Bemutatkozik óvodánk…

Kedves Olvasó!
Intézményünk összevont óvoda, Budapest XVIII. kerületében található. Szélmalom utcai épületünk öt csoportos egység, 50 éve épült, családi házas környezetben, parkos, ligetes területen fekszik a Bókay kert szomszédságában. A Petőfi utcai épület 115 éves, mely az egykori PUSZTA SZENTLŐRINC első óvodája volt. Négy csoportnak ad otthont. Műemlék jellegű, földszintes épület, forgalmas központban. Gyermekeink nagy része kertes házból érkezik. Sokan jönnek hozzánk a tőlünk távolabb eső lakótelepről is. A hozzánk járó óvodások legtöbbje, teljes családban él. Több nagyszülő besegít az unokák nevelésében. Összevont óvodánk két épülete közel van egymáshoz.
Petőfi utcai tagóvodánk
Petőfi utcai tagóvodánk
Csoportszobáink hangulatosak, otthonosan, a gyermeki igénynek megfelelően vannak alakítva, berendezve. Mindegyiknek külön meg van a sajátossága, melyre az óvó nénik egyénisége is külön varázserővel hat és a mindennapi munkájukkal színesítik a bennük lévő életet, tevékenységeket.

Minden évben sokan jelentkeznek hozzánk, hogy gyermekeik óvodás éveit itt tölthessék nálunk. Őket szívesen fogadjuk, és örülünk, ha mi segíthetünk óvodás éveiket feledhetetlenné varázsolni. Büszkék vagyunk óvodánkra. Pedagógusainknak rengeteg munkája van abban, hogy olyan légkört sikerüljön teremteni, amiben „jó gyereknek lenni”! Sokat teszünk azért, hogy a gyermekek napközben biztos kezekben legyenek, míg szüleik dolgoznak. Igyekszünk a családokat azok szokásait, értékeit minél hamarabb megismerni, elvárásaiknak megfelelni, addig, míg gyermekeik érdekeit szolgálják.

Nevelőtestületünk határozott törekvése, hogy óvodánk az örömteli játszás, mozgás otthona legyen. Olyan nyugalmat, biztonságot sugárzó hely, ahol a gyermek szeretetre, megértésre, elfogadásra talál. Nevelésünk célja a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejleszthetőség figyelembe vételével.

Vegyes csoportjaink vannak, ahol 3-6 éves korú gyermek együtt játszhat, ahogy a családokban is. Ahhoz, hogy az ilyen összetételű csoportokban fejlődjenek a gyerekek, garancia pedagógusaink évek óta halmozott tapasztalata, pedagógiai, módszertani ismeretei.
Személyiségközpontú, a gyermek érdekeit előtérbe helyező nevelési elveink határozzák meg a feladatainkat az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi, közösségi nevelés, a mindennapi játék és mozgás valamint a tanulási tevékenységek terén. A tanulási tevékenységekben nem „tanítunk”, hanem rengeteg játékot, tapasztalást, élményt, gyakorlati lehetőséget kínálunk fel, melyben a gyermekek képességeit fejlesztjük.

Nagy hangsúlyt fektetünk a MOZGÁS fejlesztésre. Célunk a gyermekek természetes mozgásának, mozgáskultúrájának, testi képességének fejlesztése az egyén tiszteletben tartásával. Évek óta a NÉPTÁNC megismerésével, gyakorlásával (heti 1x) színesítjük mozgáskultúránkat. A gyermekek mozgásigényének maximális kielégítése, nagymozgásuk, finommozgásuk fejlesztése egyéni fejlődési tempójuk figyelembe vételével. Mozgásra a hét minden napján lehetőséget biztosítunk. A mozgásról szerzett pozitív élményeket megerősítjük. Igyekszünk a mozgást megszerettetni sok játékkal, pozitív értékeléssel, a mozgáskedv ébrentartásával. Feladatunk még a mozgáson keresztül az értelmi képesség a gyerek személyiségének fejlesztése. A mozgás sokoldalú tevékenység, átszövi az egész óvodai életet a nagymozgástól a finommotoros manipulációig.

Mozgásfejlesztésünk színterei:
1. csoportszoba:
az óvó nénik a megfelelő hely kialakításával, szervezéssel, eszközök biztosításával adják meg a lehetőséget a szabad, illetve irányított mozgásra

2. tornaterem:
számos fejlesztő eszközzel, sportszerekkel, tágas térrel

3. udvaron nagy füves terület:
a nagy, szabad tér sokfajta mozgásos tevékenység szervezésére ad lehetőséget a mindennapokban

4. foci pálya:
a focijáték szabályaival, sok labdajátékkal ismerkedhetnek meg a gyerekek

5. Bókay kert futópálya:
futásra kialakított pályán, kellemes környezetben mindig örömmel teli futójáték a gyerekeinknek
Külön szülői kérésre szervezünk, nem térítésmentesen: úszást és délutáni fejlesztő tornát.

Saját nevelési programunkban megfogalmaztuk értékeinket, céljainkat, melyeket érdemes óvodánk választása előtt megismerni, valamint nyílt napunkra eljönni, ahol betekintést nyerhetnek életünkbe és személyesen találkozhatnak velünk.