Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozik óvodánk…

Kedves Olvasó!
Intézményünk összevont óvoda, Budapest XVIII. kerületében található. Szélmalom utcai épületünk öt csoportos egység, 50 éve épült, családi házas környezetben, parkos, ligetes területen fekszik a Bókay kert szomszédságában. A Petőfi utcai épület 115 éves, mely az egykori PUSZTA SZENTLŐRINC első óvodája volt. Négy csoportnak ad otthont. Műemlék jellegű, földszintes épület, forgalmas központban. Gyermekeink nagy része kertes házból érkezik. Sokan jönnek hozzánk a tőlünk távolabb eső lakótelepről is. A hozzánk járó óvodások legtöbbje, teljes családban él. Több nagyszülő besegít az unokák nevelésében. Összevont óvodánk két épülete közel van egymáshoz.
Szélmalom utcai óvodánk
Szélmalom utcai óvodánk
Petőfi utcai tagóvodánk
Petőfi utcai tagóvodánk
Csoportszobáink hangulatosak, otthonosan, a gyermeki igénynek megfelelően vannak alakítva, berendezve. Mindegyiknek külön meg van a sajátossága, melyre az óvó nénik egyénisége is külön varázserővel hat és a mindennapi munkájukkal színesítik a bennük lévő életet, tevékenységeket.

Minden évben sokan jelentkeznek hozzánk, hogy gyermekeik óvodás éveit itt tölthessék nálunk. Őket szívesen fogadjuk, és örülünk, ha mi segíthetünk óvodás éveiket feledhetetlenné varázsolni. Büszkék vagyunk óvodánkra. Pedagógusainknak rengeteg munkája van abban, hogy olyan légkört sikerüljön teremteni, amiben „jó gyereknek lenni”! Sokat teszünk azért, hogy a gyermekek napközben biztos kezekben legyenek, míg szüleik dolgoznak. Igyekszünk a családokat azok szokásait, értékeit minél hamarabb megismerni, elvárásaiknak megfelelni, addig, míg gyermekeik érdekeit szolgálják.

Nevelőtestületünk határozott törekvése, hogy óvodánk az örömteli játszás, mozgás otthona legyen. Olyan nyugalmat, biztonságot sugárzó hely, ahol a gyermek szeretetre, megértésre, elfogadásra talál. Nevelésünk célja a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejleszthetőség figyelembe vételével.

Vegyes csoportjaink vannak, ahol 3-6 éves korú gyermek együtt játszhat, ahogy a családokban is. Ahhoz, hogy az ilyen összetételű csoportokban fejlődjenek a gyerekek, garancia pedagógusaink évek óta halmozott tapasztalata, pedagógiai, módszertani ismeretei.
Személyiségközpontú, a gyermek érdekeit előtérbe helyező nevelési elveink határozzák meg a feladatainkat az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi, közösségi nevelés, a mindennapi játék és mozgás valamint a tanulási tevékenységek terén. A tanulási tevékenységekben nem „tanítunk”, hanem rengeteg játékot, tapasztalást, élményt, gyakorlati lehetőséget kínálunk fel, melyben a gyermekek képességeit fejlesztjük.

Nagy hangsúlyt fektetünk a MOZGÁS fejlesztésre. Célunk a gyermekek természetes mozgásának, mozgáskultúrájának, testi képességének fejlesztése az egyén tiszteletben tartásával. Évek óta a NÉPTÁNC megismerésével, gyakorlásával (heti 1x) színesítjük mozgáskultúránkat. A gyermekek mozgásigényének maximális kielégítése, nagymozgásuk, finommozgásuk fejlesztése egyéni fejlődési tempójuk figyelembe vételével. Mozgásra a hét minden napján lehetőséget biztosítunk. A mozgásról szerzett pozitív élményeket megerősítjük. Igyekszünk a mozgást megszerettetni sok játékkal, pozitív értékeléssel, a mozgáskedv ébrentartásával. Feladatunk még a mozgáson keresztül az értelmi képesség a gyerek személyiségének fejlesztése. A mozgás sokoldalú tevékenység, átszövi az egész óvodai életet a nagymozgástól a finommotoros manipulációig.

Mozgásfejlesztésünk színterei:
1. csoportszoba:
az óvó nénik a megfelelő hely kialakításával, szervezéssel, eszközök biztosításával adják meg a lehetőséget a szabad, illetve irányított mozgásra

2. tornaterem:
számos fejlesztő eszközzel, sportszerekkel, tágas térrel

3. udvaron nagy füves terület:
a nagy, szabad tér sokfajta mozgásos tevékenység szervezésére ad lehetőséget a mindennapokban

4. foci pálya:
a focijáték szabályaival, sok labdajátékkal ismerkedhetnek meg a gyerekek

5. Bókay kert futópálya:
futásra kialakított pályán, kellemes környezetben mindig örömmel teli futójáték a gyerekeinknek
Külön szülői kérésre szervezünk, nem térítésmentesen: úszást és délutáni fejlesztő tornát.

Saját nevelési programunkban megfogalmaztuk értékeinket, céljainkat, melyeket érdemes óvodánk választása előtt megismerni, valamint nyílt napunkra eljönni, ahol betekintést nyerhetnek életünkbe és személyesen találkozhatnak velünk.
 

Tagóvodánkról (Petőfi utca)…

Óvodánk épülete a kerület első óvodája; több, mint száz éve működik. Patinás épületét terebélyes platán, hárs és gesztenyefák veszik körül, amelyek egész évben árnyékot nyújtanak gyermekeinknek. Kertünk jól felszerelt, többek megfogalmazása szerint „egy kis ékszerdoboz”. Mikor belépünk az épületbe, olyan, mintha egy nagy családi házba érkeznénk, amely bensőséges, otthonos, szeretetteljes hangulatot áraszt a mindennapokban. Ez az érzés a gyermekeknek biztonságot, megnyugvást nyújt, sokat segít a beszoktatási időszakban. 4 vegyes korosztályú csoport működik nálunk. Nevelésünkben kiemelt szerepet tölt be a külső világ tevékeny megismerése, ennek érdekében évente két alkalommal egész napos kirándulást szervezünk hazánk különböző tájaira. Hagyományőrzés keretein belül egy tanévben többször is tartunk jeles napokat,(pl.szüreti mulatság, Márton napi lámpás felvonulás) amelyeken a családok is részt vesznek. Hetente egy alkalommal neves néptánc pedagógus foglalkozik gyermekeinkkel tanítva őket népi játékokra és a néptánc alapelemeire. Megszerzett tánctudásukról az év végi közös családi napunkon adnak számot, amelyre az óvoda saját népviseleti ruháiba öltöznek.

Fakultatív módon sakk foglalkozást is látogathatnak az érdeklődő gyerekek. Tehetséggondozó műhelyünk is működik. Itt a drámapedagógia segítségével bontakoztatjuk ki a gyermek kreativitását, fantáziáját, alkotókedvét. Nyitottabbak lesznek társas kapcsolataikban, és együttműködő képességeikben. A tehetséggondozó műhelyben foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, akiknek az ábrázoló képessége és készsége kimagaslik.

Nevelői és oktatói munkánk egészét is átszövi a drámapedagógia. A drámajátékok, és drámagyakorlatok beépítése a mindennapokba a 3-6 éves korosztály számára az egyik leghatékonyabb mód arra, hogy az önkifejezésük, gondolkodáskészségük, kooperatív készségük fejlődjön.

Mozgásfejlesztéséhez sokféle változatos eszköz áll rendelkezésünkre.

Mint a kerületben, több óvodában, úgy nálunk is pedagógiai asszisztensek segítik a munkánkat.

Örömet jelent számunkra, hogy az önkormányzat rövid távú tervébe vette, hogy műemlék jelleg megóvása mellett bővíti, korszerűsíti az épületet.