Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai Beiratkozás

Óvodai Beiratkozás

Az óvodai beiratkozás – a köznevelésért felelős miniszter határozata alapjána 2020/2021. óvodai nevelési évre – elektronikusan történik

Tisztelt Szülők!

 

 

Az óvodai beiratkozás – a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján

a 2020/2021. óvodai nevelési évre – elektronikusan történik

 

2020. április 2. és 2020. április 21. között.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (jelen esetben 2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négy óra időtartamban óvodai nevelésben való részvételre kötelezett.

 

Amennyiben a szülő gyermekét a körzetes Pestszentlőrinci Mocorgó Óvodába, illetve Petőfi utcai Tagóvodába szeretné beíratni, úgy további teendője nincs.

Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott névjegyzék (lakcímkártya) alapján a Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda, illetve a Petőfi utcai Tagóvoda a körzetében lakó gyermekeket hivatalból felveszi

 

2020. április 21-én.

 

Amennyiben a szülő gyermekét intézményünkbe szeretné beíratni, de nem a Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda, illetve Petőfi utcai Tagóvoda a lakcím szerinti körzetes óvoda, úgy ezen szándékát a szülő az óvoda honlapjáról letölthető Szándéknyilatkozat pontos kitöltésével kell jelezze óvodánk felé legkésőbb 2020. április 17-ig.

 

Amennyiben a körzetes gyermekek felvétele után további szabad férőhely marad, abban az esetben lehetőség van felvenni a benyújtott Szándéknyilatkozatok alapján a nem a Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda, illetve Petőfi utcai Tagóvoda körzetében élő gyermekeket is. Az óvodai felvételről az óvodavezető legkésőbb 2020. április 30-ig határozatot hoz, melyről a szülőt írásban, elektronikus úton értesíti.

 

Felhívom azon szülők figyelmét, akiknek gyermeke szakértői véleménnyel rendelkezik, hogy a Szándéknyilatkozatot abba az intézménybe juttassák el, amely a szakértői vélemény szerinti ellátásra kijelölt óvoda.

 

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya az óvodai beiratkozásról további tájékoztatást ad a kiraly.marian@bp18.hu e-mail címen, valamint a +36 1/296 1420, illetve a +36 30/973 4404 telefonszámokon.

 

 

szándéknyilatkozat hivatkozása:

https://bit.ly/2X25JL4

 

 

Tisztelettel

 

 Takácsné Boda Erzsébet

Intézményvezető

Elérhetőség:

kedd-csütörtök:9-13 óráig

06 1 297 5223

Kérdés esetén, az intézményvezetőt érhetik el.

 

A Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda, illetve Petőfi utcai Tagóvoda honlapján a https://www.mocorgo18.hu címen érhetik el.

Vissza